ICC Certificeret Coach

ICC Certificeret Coach

International Coaching Community

Som ICC certificeret coach har jeg været igennem et intensivt undervisningsforløb med mange timers praktisk coachtræning, supervision, feed-back, skriftlige opgaver, selvcoaching og afslutningsvis en skriftlig eksamen og en eksamenscoaching med feedback fra både hold og underviser.

Min ICC certificering er et supplement til mine eksisterende coaching kompetencer tilegnet gennem kursusforløb, erfaring og modul på diplomniveau.

ICC (International Coaching Community) er, med mere end 11.000 certificerede coaches i 60 lande, en af verdens største medlemsorganisationer kun for certificerede coaches.

ICC er grundlagt som en “not for profit organisation” med base i London, og har som sit formål, at udbrede og professionalisere coaching som metode, herunder at certificere professionelle coaches på de højeste niveauer.

ICC Certificeret Coach

Den grundlæggende ICC certificerede coachuddannelse baserer sig på Lambent’s International Coaching Certification Training.

Coachuddannelsen blev i 2010 tildelt en European Quality Award (EQA foundation) af European Coaching and Mentoring Counsil.

ICC’s coachuddannelser baserer sig på en integreret model, der tager udgangspunkt bl.a. i følgende retninger indenfor international coaching: adfærdscoaching, integral coaching, inner game, positiv psykologi, systemisk coaching og ontologisk coaching.

Som medlem forpligter jeg mig selvfølgelig til at overholde ICC’s etiske regelsæt.

BEDRE LIVSKVALITET
T: 61260439
Mmarie@bedrelivskvalitet.dk