Karrierevejledning

Hvad betyder karriere? 
Karriere har traditionelt handlet om at bevæge sig opad i arbejdslivet – til et job med større ansvar, højere løn og mere status. Karrierebegrebet ses dog i dag mere bredt, med en betragtning på vores arbejdsliv generelt, som kan gå mange veje.

Forskning i karrieredynamikker angiver fire overordnede karriereveje:

”Ekspert-karrieren”
Er den klassiske livslange stabile profession, fx. tandlæge, jurist eller ingeniør. Her handler det om at mestre færdigheder, viden og arbejdsopgaver og at dygtiggøre sig indenfor sin profession.

”Den lineære karriere”
Den lineære karriere har fokus på bevægelse opad den traditionelle ”karrierestige” i organisationens hierarki. Her er succes ensbetydende med at nå højere niveauer med øget ansvar, autoritet og ledelse.

”Den udvidende karriere”
Den udvidende karriere er en karriere, hvor man ”opdager” sin vej gennem periodiske og beslægtede forandringer (5-10 år) i arbejdslivet. Hvert nyt karrierevalg bygger oven på tidligere valg for at udvikle nye færdigheder i en sidelæns beslægtet bevægelse. Her involverer forandringerne oftest udvikling af nye kompetencer og nye måder at bruge tidligere erfaringer på. Succes handler om at finde nye områder, hvor eksisterende viden kan bruges og ”udvides” og karriere bliver betragtet som en personlig udviklingsrejse.

”Den episodiske karriere”
Den episodiske karriere er den mest forandringsorienterede og mindst konventionelle karriere af alle. Dette i sådan en grad, at mange ikke engang betragter det som en karriere (ud fra det traditionelle perspektiv på karriere). Forandringerne i karrieren er her varierede og ubeslægtede og tegner et mobilt og omstillingsparat mønster (2-4 år). I forandringen ligger energien – og i dette ”konsistente mønster af inkonsistens” er uafhængigheden og variationen lig med succes. Karrieren er en fri og personlig rejse.

Afhængigt af hvilke(n) karrierepræference(r) du har, motiveres du af forskellige arbejdsområder, belønningsformer og virksomhedsstrategier.

Jeg hjælper dig til at få bevidsthed og opmærksomhed på, hvad der motiverer dig i forhold til din karriere eller dit job og det giver dig en indsigt i din motivation så dine fremtidige valg i arbejdslivet bliver hensigtsmæssige, værdifulde og med glæde.

Kontakt mig for at bestille tid eller høre nærmere. 
Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Marie  Falkenberg🐞

Du kan følge mig på Facebook her