Stress og relationer

Har du været syg med stress, kan du opleve at se med nye øjne på dine relationer, både i sygdomsperioden, men også i den efterfølgende tid.

Mennesker du før har fået energi af at være sammen med, kan du istedet opleve dræner dig for energi og aktiverer stressreaktionen i kroppen, selvom du føler dig rask og i balance igen i din hverdag.

Nogle gange er det nemt at ryste oplevelsen af sig, andre gange fylder den efterfølgende i bevidstheden.

Egne noter

Har du haft en af de oplevelser, hvor den efterfølgende fylder, kan du vælge at kigge på den med systematik og struktur, så du undgår at blive fanget i dine følelser og en eventuel tvivl om, hvorvidt det er dig, der “er noget galt med”.

 • Kig på dine forventninger
  – hvordan havde du afstemt dem inden mødet?
 • Adskil person og handling
  – hvordan ville du reagere, hvis en anden person havde samme adfærd?
 • Vær konkret, når du analyserer de specifikke handlinger og reaktioner
  – hvornår i samtalen aktiveres stressen?
  – og hvad sker der så?
  – hvad får det til at stoppe efterfølgende?
 • Hvordan opleves mødet ellers?
 • Hvordan afsluttes mødet?

Når du har noteret dine svar, så tag læringen til dig og vid, at du i situationen altid agerer mest hensigtsmæssigt i øjeblikket og med den viden og styrke, du har lige dér. Og klap dig selv på skulderen inden du arbejder videre med næste øvelse.

 • Hvordan kan du næste gang afstemme dine forventninger?
 • Hvad skal du være opmærksom på?
 • Hvordan kan du skabe retning for samtalen, så den istedet bliver givende?
 • Hvad vil være en god afslutning for mødet?

Nu har du reflekteret, arbejdet konstruktivt og fremadrettet og så kan du lægge bekymringerne væk.
Hver gang, du efterfølgende møder en tanke, der handler om mødet, kan du med god samvittighed henvise den til dine noter og bruge din energi på det, der gør dig godt istedet. Det giver Bedre Livskvalitet!

Bedre Livskvalitet arbejder med stressforløb med et metakognitivt afsæt og en konstruktiv tilgang.

Kik her for at læse mere. Og klik for booking og coachwalks.

For Bedre og Bedre Livskvalitet
Marie  Falkenberg

Du kan følge mig på Facebook her.