Trivselsforløb

Trivselsforløb

Få hjælp til at komme i den retning, du ønsker med et Trivselsforløb!
Få hjælp til at arbejde med et håb, en drøm, en ændring, du ønsker i dit liv og som du kredser lidt omkring og ikke rigtig får taget fat på.

Vi kigger på dine ønsker og drømme og vi arbejder vedholdende og struktureret for at afklare, hvad der skal til, så du kan handle på det, du gerne vil. Vi har fokus på din bevidsthed, så du træffer hensigtsmæssige langsigtede valg og derigennem skaber den retning i dit liv, som du ønsker.

Den coachende tilgang fremmer din bevidsthed og styrker dine beslutninger. Det skærper din opmærksomhed i forhold til din motivation og drivkraft, og så bliver det nemmere for at bevæge dig i den retning, du ønsker.

Under hele forløbet genbesøger vi løbende din motivation, så du fastholder den og sikrer et varigt resultat eller, så vi kan ændre retning, hvis den har ændret kurs.

Trivselsforløb

Trivselsforløbet giver dig:

  1. 5 samtaler, fysiske eller virtuelle
  2. Et fortroligt rum med en erfaren coach og personlig rådgiver, der sætter dig i fokus
  3. Afklaring af dine værdier
  4. Overblik over dine ressourcer og kompetencer – og eventuelle gab
  5. Indsigt i dine udfordringer og/eller begrænsninger – også dem, der kommer indefra – og redskaber til at arbejde med dem
  6. Afklaring af mål
  7. Handlingsplan til at nå dit mål
  8. Mulighed for at tilkøbe ekstra samtaler til samme pris, ved behov

Pris kr. 4.500,-

Med min erfaring fra mere end
1500 coachende samtaler,
er jeg trænet i at understøtte din udvikling
med effektive redskaber,
så du styrket bevæger dig
i den retning, du ønsker.

Jeg har arbejdet med coachende samtaler som personlig rådgiver,
karrierevejleder, uddannelseskonsulent, studievejleder, underviser og foredragsholder.

Du kan læse mere om min certificering som coach her:

ICC Certificering

BEDRE LIVSKVALITET
T: 61260439
Mmarie@bedrelivskvalitet.dk