Privatlivspolitik

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 1. januar 2019 

I forbindelse med samtaler med dig som fokusperson indsamler og behandler BEDRELIVSKVALITET en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. BEDRELIVSKVALITET behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til udførelse af vores aftalte samtaler, og dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige, eller når du ønsker det.

BEDRELIVSKVALITET er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Marie Falkenberg
Adresse: Søvej 5, 3600 Frederikssund
Telefonnr. 6126 0439
E-mail: marie@bedrelivskvalitet.dk
Website: BEDRELIVSKVALITET.DK

BEDRELIVSKVALITET behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger på fokuspersoner:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Oplysningerne indhentes direkte fra dig og bliver ikke videregivet til tredjepart og de slettes umiddelbart efter endt samtaleforløb.

Du kan til enhver tid bede om at få rettet eller slettet dine oplysninger. Kontaktoplysninger finder du øverst i afsnittet. 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

BEDRELIVSKVALITET forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen her i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på hjemmesiden.

BEDRE LIVSKVALITET
T: 61260439
Mmarie@bedrelivskvalitet.dk