Certificeret Metakognitiv Stresscoach

Certificeret Metakognitiv Stresscoach

Metakognitioner er vores tanker om tanker, følelser og andre kognitive processer. Hvor andre terapiretninger arbejder med og forholder sig til indholdet af tankerne, arbejdes der i den metakognitive tilgang alene med at omstrukturere selve processerne.

Dette gør arbejdet nænsomt samtidig med, at det er meget virkningsfuldt.

Behandlingsmodellen er videnskabsteoretisk og giver hjælp til at ændre strategier omkring uhensigtsmæssig opmærksomhed på bestemte tanker.
Derfor er den meget velegnet i arbejdet med selvværd og stress og de mulige følgevirkninger af stress som i nogle tilfælde kan være depression og angst.

Certificeringen som Metakognitiv Stresscoach har via konkrete øvelser, teori og praktik taget mig gennem følgende emner:

  • Metakognitive processer
  • Metakognitioner og oplevelsen af stress
  • Konkrete coachingredskaber i arbejdet med stresstilstande
  • Hvordan en reel stressreduktion kan opnås via denne nye forståelse af stressfænomenet samt anvendelse af specifikke coachingmetoder og -teknikker.
  • Indsigt i psykiske problematikker/symptomer, der ofte har en direkte forbindelse til stressoplevelsen, nemlig: depression og depressive tilstande, angstlidelser (og herunder socialangst, præstationsangst og PTSD), tankefusioner samt anden  – i denne sammenhæng relevant – psykisk belastning.

Selve certificeringen består af diverse tests, der bevidner, at metoden er forstået og, at jeg evner at anvende den.

BEDRE LIVSKVALITET
T: 61260439
Mmarie@bedrelivskvalitet.dk